Bize Ulaşın

0 212 555 94 94
0 212 555 94 94

Firmalarımızı Finansal Maliyetlerle Boğmayalım


Merkez Bankası’nın 21 Aralık tarihinde faizleri 250 puan artırarak, politika faizinin %42.5 oranına yükseltmesi üzerine Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Murat Özpehlivan yazılı bir açıklama yaparak, sektörde yaşanan sorunlara değinerek, çözüm çağrısında bulundu. Murat Özpehlivan Enflasyonu düşürmeye odaklanan para politikalarının sektörde işlerin durma noktasına geldiğini vurguladı.
Özpehlivan açıklamasında şunları söyledi: “Merkez Bankası’nın 21 Aralık’taki 250 baz puanlık faiz artışıyla birlikte politika faiz oranı yüzde 42,5’a yükselmiş oldu. Bu son artış kamu ve özel bankaların kredi kullanan şirketlere uygulayacakları faiz oranında da artış anlamına geliyor. Maalesef iş dünyamız, gitgide daha zorlu bir girdabın içine doğru hızla sürükleniyor. Enflasyonu düşürmeye odaklanan para ve maliye politikaları iç pazarı adeta durma noktasına getirdi. Bu kredi maliyetleriyle firmaların finansal anlamda sürdürülebilir olmaları zor görünüyor. On yıllara dayanan geçmişleri ve nesilden nesile aktarılan değerleriyle firmalarımız bu zorlu süreçten nasıl çıkacaklar gerçekten anlamak güç. Düşük iç talep, yüksek faiz oranları, rekabet gücümüzü zayıflatan kurlar, AB’de yaşanan resesyon, Çin ve Uzakdoğu Baskısı, Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin Savaşı, verimsiz üretimler ve Ocak ayında gerçekleşecek asgari ücretteki artışla birlikte artık söylenecek herhangi bir sözün kalmadığı bir döneme giriyoruz.
Tüm bu koşullar altında firmaların önünde yalnızca iki seçenek kalıyor. Ya yüksek kredi oranlarıyla borçlanıp taşınması imkansız bir faiz yükünün altına girecekler ya da yıllar boyunca biriktirdikleri kaynakları yiyip tüketecekler. Her ikisi de içine düşülen dipsiz ve karanlık bir kuyudan farksız. Çok dar bir zaman içerisinde ve sadece faiz enstrümanını arttırarak enflasyonu düşürme odaklı bir politikanın büyük emeklerle kurulan dünyanın en değerli firmaları diyebileceğimiz işletmelerimize vereceği zararı artık görmeliyiz.
Ülkemizin en büyük değerlerinden olan KOBİ’lerimizin finansal yapısı çoğunlukla homojendir. Özellikle pandemi sonrasında Çin’in tekrardan oyuna dahil olmasından beri firmalarımız kolay bir süreçten geçmiyor. Düşük kapasite, üretimden kopuk çalışanların verimsiz performansları ve rakip ülkelere nazaran yüksek maliyetlerle dünyayla rekabet etmeye çalışıyoruz. Halihazırda firmaların kapasite kullanım oranları %30-%50 aralığında seyrederken böylesine ağır bir faiz yüküyle yaşamalarını kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Firmalarımıza son bir-bir buçuk yıldır kullandırılan düşük oranlı ancak değişken faizli kredilerin yerini %50-%60 oranlı yüksek maliyetli krediler aldığında bu yükün altından kalkmak hiç de kolay olmayacaktır. Döviz kurlarının olması gereken seviyenin çok altında kalması ve hem sektörlerimizin hem de hazır giyim tarafının rekabette fazlasıyla zayıf kalması bu zorlu süreci daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüştürüyor.
Çok acil ve etkili çözüm yolları bulmalı ve bu enflasyon merkezli yürüyen tek kutuplu çözüm modelinden daha akılcı ve sürdürülebilir bir ekonomi politikasına ivedilikle geçmeliyiz. Her geçen gün finansal maliyetleri artan bir sektörün yeni asgari ücret artışıyla birlikte yaşayacağı zorluklarla nasıl baş edeceğini gerçekten artık öngöremiyoruz.”

Haber Merkezi - 2023-12-24